tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
male acting very feminine, usually a reference to a homosexual.
Clay Aiken
viết bởi A Gray 03 Tháng hai, 2004