tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
someone who shows behaviors of homosexuality
that man wearing the tight shirt seems to be a little sugarie.
viết bởi unknown7890 06 Tháng hai, 2010