tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a nob you put on your steering wheel to make wicked tight turns
dude i got a suicide wheel and i was doin tight ass donuts
viết bởi Nicky Bro 23 Tháng sáu, 2005