tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A hot and seXy romantic lang jai
eg: Suijai kicked yo' a55 in soccer
viết bởi normanjai 14 Tháng một, 2005