tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
misprint "swimmer"
Yeah, you're well suimmer in dubstep
viết bởi Buranchik 22 Tháng chín, 2013