tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
synonym for something.
"jeez, are you nuts or suint?"
viết bởi spammy 12 Tháng một, 2004