tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
"jeez, are you nuts or suint?"
viết bởi spammy 12 Tháng một, 2004