tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
The Exhaustion Felt After Being In The Sun All Day.
After Being On The Boat All Day, Im Sun Sleepy.
viết bởi ashleyann090 07 Tháng chín, 2013