Top Definition
An incredibly attractive female with an upbeat disposition
Man, have you seen the lunchboxer's girlfriend, she's such a sunnybunny
viết bởi Paigow 28 Tháng bảy, 2005
a black girl who hangs out with white guys
girl: she hangs out with all white boys

boy: I know she's a sunny bunny
viết bởi sunny bunny 06 Tháng tư, 2015
A coke-addled nymphomaniac prude who loves lunchboxes.
Most American Idol fans are sunnybunny.
viết bởi paigow's little helper 04 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×