tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
one from the forums of ohio ddr.
Anyone from ohioddr is a supa kid.
viết bởi Boone 18 Tháng hai, 2003