tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A slang greeting. An abbreviated version of the phrase, "What's up with you."
Person1: Hey man, long time no see.
Person2: Supachu.
viết bởi Mighty Brontos 20 Tháng sáu, 2005