tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
dick-head (Refers to the glans of the penis)
You are a supada.. (Used as a bad word)
viết bởi Tarun Yadav 07 Tháng mười một, 2004