tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
It basically means what is up?
Supadizzle bitches?
viết bởi Jaymen82 07 Tháng tư, 2011