tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
This word come from "What's up dude?"
"hello! Supado!"
viết bởi Rebecca 08 Tháng sáu, 2004