tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a spanking given with authority by a hot girl named ashley
supaspank needs no examples
viết bởi Steve 25 Tháng tư, 2004