tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
getting drunk.
we are just going to go get supasticated.
viết bởi haaaannnnnahhhh 08 Tháng ba, 2011