tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A person who is named Rana Al –Khatib from the Frogyy Family she like to tease Salman with twizzlers not cool
she is so super brilliant
viết bởi sheikhhh 13 Tháng sáu, 2011