tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
smart, vouge-posing, lakers loveing, dordo/dorlody. see shelly ho. *shimmyshimmy* *does gangstah hand thing*
boy, that shelly ho sure is a super gangstah.
viết bởi kimmi 06 Tháng mười, 2004