Top Definition
n.
1. Someone who rises above the ranks like Godzilla from the ocean
2. A giant among men; one who shows the way
3. A term coined to describe someone capable of mastadonic alcohol consumption
4. A programming term used to describe the team-member to whom you give all the unwanted work. See also shit-kicker.
1. Super-allen is our hero! Vote 1 Super-allen for president...

2. Man you can really knock back the brews!! What a super-allen!
viết bởi tehsux 14 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×