Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Comes from the french for "super cool"
Hey did you go to the concert? It was superg cool.
viết bởi Hollie 13 Tháng năm, 2004
0 4