tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
An unpleasant smelling vagina.
Man my girl needs to deuche, she has a sushi bar going on down there.
viết bởi dWeasel 22 Tháng sáu, 2008