tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
word originated in Holbrook Ma, from a crack head formerly known as magoo
jordan and booby like susunt
viết bởi bobwagna 23 Tháng bảy, 2011