tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
refferring to anything disliked
-we have a paper due tomorrow
-that sux a dick on a bun!
viết bởi king 23 Tháng chín, 2004