tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
something you do or are
|_| 4r3 t3|-| 5|_|x0r
viết bởi your mom 04 Tháng mười một, 2003