tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A combination of "sucks" and "ass" used to discribe something very bad.
This video game suxass!
viết bởi Anonymous 24 Tháng sáu, 2003