tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who is beyond cool, even beyond swag up!
J-cookie "hey! Justin bieber is pretty swag diagonal huh?!?!"
Seven "Are you kidding me brehh???"
viết bởi KayNob and LDeboer 05 Tháng năm, 2013