Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là latergram:
 
1.
When you pimp something with swag.
You 'swagify'

You have 'swagified'
"You have so much swag, Franklin!"

"I know! I swagified my look! Do you like?"
"I love it! You have so much swaggy, now!"
viết bởi McSwaggerfloppypants 12 Tháng mười một, 2013
0 0