tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To suck a guys dick
" I can't beleive Mike actually wanted Jezebel to swap him off!"
viết bởi RoZeS 30 Tháng mười, 2003