tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
To get a new girlfriend or babe.
Foo, I need to swap the load
viết bởi Whumbachumba 11 Tháng tám, 2004