Top Definition
An advanced RMA technique that involves buying a new item only to use its receipt and packaging to return an outdated, (and or), broken item for a full refund.
Poor Gamer 1: My XBOX 360 has been acting up since I flashed it. Now I can't send it in for warranty repair.

Poor Gamer 2: Don't worry we can steal your moms credit card then do the swappy swap.

Poor Gamer 1: Awwwwwwwwwwwww Yeah
viết bởi ntloser 22 Tháng mười hai, 2006
An advanced RMA technique that involves buying a new item only to use its receipt and packaging to return an outdated, (and or), broken item for a full refund.
Poor Gamer 1: My XBOX 360 has been acting up since I flashed it. Now I can't send it in for warranty repair.

Poor Gamer 2: Don't worry we can steal your moms credit card then do the swappy swap.

Poor Gamer 1: Awwwwwwwwwwwww Yeah
viết bởi ntloser 19 Tháng mười hai, 2006
An advanced RMA technique that involves buying a new item only to use its receipt and packaging to return an outdated, (and or), broken item for a full refund.
Poor Gamer 1: My XBOX 360 has been acting up since I flashed it. Now I can't send it in for warranty repair.

Poor Gamer 2: Don't worry we can steal your moms credit card then do the swappy swap.

Poor Gamer 1: Awwwwwwwwwwwww Yeah
viết bởi ntloser 19 Tháng mười hai, 2006
An advanced RMA technique that involves buying a new item only to use its receipt and packaging to return an outdated, (and or), broken item for a full refund.
Poor Gamer 1: My XBOX 360 has been acting up since I flashed it. Now I can't send it in for warranty repair.

Poor Gamer 2: Don't worry we can steal your moms credit card then do the swappy swap.

Poor Gamer 1: Awwwwwwwwwwwww Yeah
viết bởi ntloser 18 Tháng mười hai, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×