tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to use the female vagina as a toilet
I swedish cupholdered a chick last night she still smells
viết bởi sheerscorpion 10 Tháng bảy, 2008