tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A combination of Sweet and Decent
Dude, that shit is sweecent.
viết bởi shfty 01 Tháng tám, 2007

Words related to sweecent

decent radical swarthical swarthy sweet