tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
good chicken nuggets
person 1- "what do you want to eat"
person 2- "sweedish butt nuggets?"
person 1- "fuckin right!"
viết bởi KCMO 12 Tháng mười một, 2007

Words related to sweedish butt nuggets

chicken chicken nuggets food nuggets nugs