tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a ronchy insult similar to skankwhore or slutface
stfu you stupid sweedish clog, youre nothing but a hoe.
viết bởi donttrip1234567 31 Tháng năm, 2009

Words related to sweedish clog

bitch ronchyass slut slutface whore