tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A "First" Nations traditional substance in peace pipes.
hey pot head got some sweetgrass?
viết bởi Henry, Bigwood 18 Tháng ba, 2008