Top Definition
Used as a term of endearment for someone you really like.
Ryan, you are such a sweetie pie!
viết bởi Nayz 21 Tháng tư, 2005
1. A female who is divinely sweet. One who prides themselves in being a great and honest friend.

2. Leader of |Br@tS| clan; see www.clanbrats.com
1. She is such a SweetiePie.

2. Hey SweetiePie! You are such a leet CS player!
viết bởi Heidi 03 Tháng năm, 2004
usually used as a term of endearment, but can also be used sarcastically to mock someone when they are being a douchebag; can be used in conjuncture with 'meanie pants'
That meanie pants George is such a sweetie pie!
viết bởi asdfghjennn 23 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×