tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
n. 1) A hawt chick who goes to newgrounds
2) An attention whore
Sweetiepoi just flashed me on Newgrounds
viết bởi biznatch 29 Tháng mười một, 2004