tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
i rule u all suck
sweetin rules.
viết bởi ELIE 08 Tháng mười, 2003