Top Definition
something that is really cool or sweet.
O. M. G. That is SO sweetish!!!
viết bởi K8ie 27 Tháng ba, 2005
a word used to say something is really good. It is sweeter then sweet, it is amazing.
"that was so sweetish"
viết bởi Frank Cross 02 Tháng mười một, 2005
used to describe something thats cool.
guy 1: "i just told my boss to eat a dick."
guy 2: "dude, thats sweetish."
viết bởi bigwinner 30 Tháng tư, 2005
A swedish person
"You wouldn't mind having that sweetish girl jumping your stick, would you?"
viết bởi Joakim (sweetish) 17 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×