Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
means to be fresh everybody looking at u wen you somewhere cause u so fresh
dang dat boy sweizy he look cool
viết bởi Jay 2012 26 Tháng mười, 2007
29 7

Words related to sweizy:

coo dope fresh l tuff