tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A word meaning sweet, normally heard in the ghetto side of town!
"Dude, I just got a kickass new game!"

"Swizle!"
viết bởi rizmag89 07 Tháng hai, 2004