tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
sxo
Short for Sexual Orientation. Abbreviation.
Hey! What's your sxo? I'm a homo.

--Oh cool, I'm bi.
viết bởi candycane1 23 Tháng bảy, 2013