tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
ugly little runner,golf term for hitting the ball across the ground.
that was a nasty sylvana
viết bởi ojay13 13 Tháng tư, 2008