tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Abbreviation for "tits, cunt, & ass".
I've seen her t, c & a!
viết bởi quimlicker 14 Tháng năm, 2007