tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
turnt up
We was t'd up last night!
viết bởi R19 14 Tháng tư, 2014
4 0