Top Definition
A smiley of a man or kirby flipping you off.
Person 1: L0l 1 0wn3d y0u n00b!
Person 2: W/e, t(^.^t)
Person 1: WTF?!
viết bởi zzMoronzz 19 Tháng năm, 2008
A wonderful asian smiley giving you the finger happily.
Boy: u shood send me some noodz
Girl: t(^^t)
viết bởi Femme Fatale 08 Tháng chín, 2006
Depicts Kirby putting the middle finger up.

t = arm and hand
(^.^) = kirby
person 1: you're so ugly you faggot.
person 2: well fuck you! t(^.^)t
viết bởi ireneezy 27 Tháng mười, 2007
Kirby givving you the finger.
also known as "FUCK YOU"
"yeah well t(^-^t),
yes that is kirby"
viết bởi Ratboy 18 Tháng ba, 2005
A smiley of a guy dancing.
Guy1: W00t i'm winning!!1 t(^.^t)

Guy2: ?
viết bởi KFlavin 29 Tháng tám, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×