tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A way to happily flip-off people!
m4plecrack: plz let me have that blood chaose robe!!
UberxPwn: t(^_^t)
viết bởi you know....THAT guy! (Kevin) 15 Tháng mười, 2006