tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
sticking up the middle fingerr
t(-.-t) you stupid bitch
viết bởi Mensur 26 Tháng bảy, 2006
 
2.
Guy giving someone the finger with both hands.
Flip ya, flip ya for real.
viết bởi matt 14 Tháng hai, 2005