tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
to beat off while takin a shit
trey is so gross! he just t-swagged in that bathroom.
viết bởi cwk4913 04 Tháng mười một, 2011