Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
Being tan all year long. Being too tan during the sumer. Being darker than everyone else.
That girl is t.clark dark!
viết bởi skimbl1 10 Tháng sáu, 2010
15 3