tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Being tan all year long. Being too tan during the sumer. Being darker than everyone else.
That girl is t.clark dark!
viết bởi skimbl1 10 Tháng sáu, 2010