tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Refers to anybody of any race that lacks intelligence.
That tacunk just cut me off!

She's one dirty tacunk.
viết bởi Louis Redner 02 Tháng mười hai, 2013